1) Naše společnost Vám zpracuje odborný posudek i energetický audit.

2) Zajištění osobní dokumentace

Elektronicky Vám zašleme kompletně vyplněnou dokumentaci potřebnou k potvrzení z Vaší strany.
Skládá se z několika částí:

  • Hlavní strana - jenom potvrdíte správnost Vašich osobních údajů, popř. upozorníte na chyby
  • Plná moc
  • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků - pokud je více spoluvlastníků u nemovitosti je nutné u každého nechat ověřit podpis, že souhlasí se záměrem investora
  • Čestné prohlášení o bezdlužnosti
  • Prohlášení o vlastnictví bankovního účtu (musí být psán na žadatele = investora)

3) Odborný posudek, energetický audit a doložení ostatní dokumentace

Pokud je hotový krok číslo 2 a máme od Vás veškerou dokumentaci, poté začínáme pracovat na odborném posudku a energetickém auditu.

4) Podání elektronické žádosti

Ve chvíli kdy máme veškerou dokumentaci v ruce, vyplníme za Vás elektronickou žádost, po vyplnění budete ihned naší společností informováni e-mailem i se zaslanou žádostí. Do 8 kalendářních dnů od elektronického vyplnění musí být veškerá dokumentace předána na státním fondu v Praze, vozíme osobně v poslední možný den (vždy vezeme várku žádostí).

5) Postup žádosti

Žádost se zasílá na tzv. preferované pracoviště, díky zkušenostem uvádíme jako preferované pracoviště Karlovarský kraj, bez ohledu v jakém kraji se nachází instalace.
Pokud se v žádosti žádné nedostatky nenachází je žádost akceptována. Po akceptaci přichází na řadu specifická kontrola a i pokud je v téhle fázi vše splněno správně, je žádost zaregistrována a předložena před radu fondu, zde už by mělo být vše v pořádku.

Odeslat Poptávku