Ekologické zplynovací kotle na kusové dřevo

Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.

Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 – 1 250 °C.

Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303–5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU – EKODESIGN 2015/1189.

Výhody zplynovacích kotlů na kusové dřevo ATMOS

 • Možnost spalovat velké kusy dřeva (kusové dřevo)
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Trubkový výměník
 • Vysoká účinnost nad 90 % - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden )
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

 

 Kotle DCxxGD splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Technické informace

Legenda k nákresu kotle
1. Těleso kotle 18. Teploměr
2. Dvířka přikládací (vrchní) 19. Přívodní vzduchový kanál
3. Dvířka popelníková - spalovacího prostoru (spodní) 20. Vypínač s kontrolkou
4. Ventilátor - odtahový (S) 22. Regulátor tahu - Honeywell FR 124
5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 23. Chladící smyčka proti přetopení
6. Ovládací panel 24. Regulační termostat ventilátoru (kotlový)
7. Bezpečnostní termostat 25. Výplň dvířek - Sibral
8. Regulační klapka 26. Těsnění dvířek - šňůra 18x18
9. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GD - bok topeniště 27. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GD - kulový prostor 30. Kondenzátor ventlátoru
11. Těsnění - trysky - 12x12 (14x14) 33. Trubkový výměník (trubkovnice)
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc    
13. Zatápěcí záklopka K hrdlo kouřovodu
14. Žáruvzdorná tvarovka - u typu GD - zadní čelo kulového prostoru L výstup vody z kotle
15. Čistící víko M vstup vody do kotle
16. Clona rámečku N nátrubek pro napouštěcí kohout
17. Táhlo zatápěcí záklopky P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku

 

Rozměry kotlů
Typ kotle DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
C 680 680 680 680 680
D 945 945 945 1095 1095
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
CH 256 256 256 256 256
I 256 256 256 256 256
J 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

 

Technické údaje
Typ kotle   DC18GD DC25GD DC30GD DC40GD DC50GD
Výkon kotle kW 19 25 29,8 40 49
Předepsaný tah komína Pa 16 18 20 22 24
Maximální pracovní přetlak vody kPa 250 250 250 250 250
Hmotnost kotle kg 376 469 466 548 565
Objem vody v kotli l 73 105 105 112 128
Objem palivové šachty dm3 80 120 125 160 160
Max. délka dřeva mm 330 530 530 530 530
Průměr kouřového hrdla (kouřovodu) mm 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
Účinnost  % 90,3 90,5 90,8 90,5 92,0
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 145 132 155 175 183
Předepsané palivo (preferované)   Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg, průměr 80 - 150 mm a vlhkosti 12 - 20 %
Minimální teplota vratné vody °C 65
Třída kotle   5 5 5 5 5
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+
Dotované kotle v ČR  

Sledujte nás

Odeslat Poptávku