03/2017 Olomouc-Lutín
3.5.2017
03/2017 Březůvky u Zlína – rozšíření
3.5.2017

  Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

  Montáž nového zplynovacího kotle v roce 2016 zde

  Celková cena instalace solární systém:114 205 Kč
  Nová zelená úsporám:50 000 Kč
  Žádost o dotaci podána dne:08.12.2016
  Dotace vyplacena:ANO

  Foto z instalace:

  Předpokládaný přínos instalace solárního systému

  Úspora energie na ohřev TV:69,6%
  Úspora energie na vytápění:25,5%
  Celková úspora energie:34,5%
  Původní spotřeba energie:16 186 kWh/rok
  Využitá solární energie:5 583 kWh/rok
  Očekávaná návratnost:5,0 roků
  Odeslat Poptávku