Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Montáž nového automatického kotle z roku 2016 zde

Celková cena instalace solární systém: 121 765 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 07.11.2016
Dotace vyplacena: ANO

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 66,3%
Úspora energie na vytápění: 22,2%
Celková úspora energie: 30,7%
Původní spotřeba energie: 17 370 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 336 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 6,4 roků

Napsat komentář