Vypsat co nejvíce informací, nejlépe obchodní název + výrobce
Informace potřebné pro kotel / tepelné čerpadlo / solar / jiné
FOTODOKUMENTACE
Prosíme o osvětlené, nerozmazané fotky