Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí a dřeva jako náhradního paliva
 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 88 % podle typu – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologicky šetrnější spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně)
 • Snadné čištění  (C25ST, C32ST, C50S – kotle s trubkovnicí)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Kotle Cxx

splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Technické informace

Zplynovací kotle na hnědé uhlí (dřevo)

Cxxs
Cxxst
Legenda
1Těleso kotle20Vypínač
2Dvířka plnící (vrchní)21Trubkový výměník – trubkovnice (C25ST, C32ST, C50S)
3Dvířka popelníková (spodní)22Regulátor výkonu – HONEYWELL FR124
4Ventilátor – odtahový (S)23Žáruvzdorná tvarovka – kostka přední
5Žáruvzdorná tvarovka – kostka zadní24Regulační (kotlový) termostat ventilátoru
6Ovládací panel25Výplň dvířek – Sibral – slabý (32 mm)
7Bezpečnostní termostat26Těsnění dvířek – šňůra 18 x 18
8Regulační klapka27Clona topeniště – zadní
9Rošt (segment)28Brzdič – podél kulového prostoru (C50S)
10Žáruvzdorná tvarovka – kulový prostor30Spalinový termostat
11Roštová trubka31Kondenzátor pro odtahový ventilátor – 1μF
12Žáruvzdorná tvarovka – půlměsíc (clona dvířek)32Chladící smyčka proti přetopení
13Roztápěcí záklopka33Regulace primárního vzduchu
14Žáruvzdorná tvarovka – zadní čelo kulového prostoru34Regulace sekundárního vzduchu
15Víko čistícíK.hrdlo kouřovodu
16Roštovací pákaL.výstup vody z kotle
17Táhlo roztápěcí záklopkyM.vstup vody do kotle
18TeploměrN.nátrubek pro napouštěcí kohout
19Clona rámečku, clona topeniště – předníP.nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku

Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety a černé uhlí

sou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket a černého uhlí na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování

Předepsaným palivem jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 – 23 MJ.kg-1 a kvalitní černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 20 – 30 MJ.kg-1.

Výhody zplynovacích kotlů ATMOS na hnědouhelné brikety a černé uhlí

 • Velký zásobník paliva – dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost – primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor – bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel
 • Snadné čištění – (AC35S kotel s trubkovnicí)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Kotle Cxx

splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Technické informace

Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety a černé uhlí

TYPC15SC18SC25STC32STC40SC50SAC25S
A1185118514351435143514351185
B6587587588589581117758
C595675*675*675*675*675*675*
D8748741121112111211115874
E150/152150/152150/152150/152150/152150/152150/152
F65656565657865
G210210210210210210210
H9339331177117711771177933
CH212212212212212212212
I212212212212212212212
J6/4″6/4″6/4″6/4″2″2″6/4″
TECHNICKÁ DATAC15SC18SC25STC32STC40SC50SAC25S
Jmenovitý výkonkW16202532404826
Předepsaný tah komínaPa / mbar16 / 0,1620 / 0,2023 / 0,2325 / 0,2528 / 0,2828 / 0,2820 / 0,20
Hmotnost kotlekg273295379415434492297
Objem vody v kotlil37456874779545
Obsah násypky (přikládací komory)dm3 (l)45609011013513560
Elektrický příkonW50505050505050
Připojovací napětíV/Hz230/50230/50230/50230/50230/50230/50230/50
Maximální délka dřevamm250330330430530530330
Minimální teplota vratné vody při provozu°C65656565656565
Teplota spalin při jmenovitém výkonu°C141169164181225230177
Účinnost v celém rozsahu výkonu%90.488.988.988.685.49090.4
Třída kotle dle ČSN EN 303-55555455
Třída energetické účinnostiBCCCCBC
Dotované kotle v ČR