Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 120 130 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 22.02.2017
Dotace vyplacena: ANO

Montáž kotle proběhla v roce 2016 – více info zde

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 70%
Úspora energie na vytápění: 27,2%
Celková úspora energie: 37,4%
Původní spotřeba energie: 14 070 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 262 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,9 roků

Napsat komentář