Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 141 148 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: zákazník řešil sám v rámci dalších opatření
Dotace vyplacena:

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 73,0%
Úspora energie na vytápění: 25,0%
Celková úspora energie: 31,6%
Původní spotřeba energie: 18 241 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 764 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,8 roků

Napsat komentář