Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace plynového kondenzačního kotle na této adrese: 11/2020 Konice

Celková cena instalace solární systém: 121 170 Kč Bonusové částky:
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 01.06.2021
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 69,3%
Úspora energie na vytápění: 22,9%
Celková úspora energie: 31,5%
Původní spotřeba energie: 15 818 kWh/rok
Využitá solární energie: 4 983 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,6 roků

Napsat komentář