Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 177 717 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 27.04.2018
Dotace vyplacena: Ano

Instalace kotle Verner z 11/2015

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 66,9%
Úspora energie na vytápění: 23,3%
Celková úspora energie: 31,8%
Původní spotřeba energie: 19 145 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 087 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 3,8 roků

Napsat komentář