Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 102 615 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 12.9.2017
Dotace vyplacena: ANO

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 57,5%
Úspora energie na vytápění: 13,3%
Celková úspora energie: 20,0%
Původní spotřeba energie: 24 745 kWh/rok
Využitá solární energie: 4 950 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,5 roků

Napsat komentář