Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění, kotel s akumulační nádrží instalován v roce 2016:

Celková cena instalace solární systém: 107 274 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 09.02.2017
Dotace vyplacena: Akceptována

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 70,5%
Úspora energie na vytápění: 22,7%
Celková úspora energie: 28,3%
Původní spotřeba energie: 17 000 kWh/rok
Využitá solární energie: 4 809 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,8 roků

Napsat komentář