Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění

Celková cena instalace solární systém: 141 961 Kč                 
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč  
Žádost o dotaci podána dne: 19.05.2016  
Dotace vyplacena: Akceptována  

Foto z instalace:

2016.06.16. Víceměřice u PV 2 2016.06.16. Víceměřice u PV 3 2016.06.16. Víceměřice u PV 4 2016.06.16. Víceměřice u PV 5 2016.06.16. Víceměřice u PV 6

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 86,1%
Úspora energie na vytápění: 44,7%
Celková úspora energie: 53,3%
Původní spotřeba energie: 8 844 kWh/rok
Využitá solární energie: 4 715 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 6,3 roků

Napsat komentář