Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace plynového kondenzačního kotle na této adrese: 11/2019 Medlov u Uničova

Celková cena instalace solární systém: 143 353 Kč                Bonusové částky:  
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč   NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 18.06.2020      
Dotace vyplacena: Vyplaceno      

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 70,6%
Úspora energie na vytápění: 24,1%
Celková úspora energie: 32,2%
Původní spotřeba energie: 19 073 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 135 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,2 roků

Napsat komentář