Solární systém pro ohřev teplé vody:

Celková cena instalace solární systém: 82 227 Kč
Nová zelená úsporám: 35 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 01.06.2021
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 66,5%
Úspora energie na vytápění:
Celková úspora energie: 66,5%
Původní spotřeba energie: 2 495 kWh/rok
Využitá solární energie: 1 658 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,4 roků

Napsat komentář