Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace zplynovacího kotle ATMOS na této adrese: 11/2020 Drahanovice u Olomouce

Celková cena instalace solární systém: 138 963 Kč Bonusové částky:
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 01.06.2021
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 74,3%
Úspora energie na vytápění: 28,7%
Celková úspora energie: 37,9%
Původní spotřeba energie: 16 448 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 236 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,4 roků

Napsat komentář