Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 171 836 Kč
Nová zelená úsporám: 60 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 23.06.2020
Dotace vyplacena: Akceptováno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 71,7%
Úspora energie na vytápění: 24,8%
Celková úspora energie: 32,3%
Původní spotřeba energie: 15 595 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 034 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,4 roků

Napsat komentář