09/2019 Prostějov-Držovice
4.1.2020
09/2019 Konice
4.1.2020

Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 151 468 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: Klient sám
Dotace vyplacena:

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 77,8%
Úspora energie na vytápění: 32,4%
Celková úspora energie: 40,5%
Původní spotřeba energie: 18 760 kWh/rok
Využitá solární energie: 7 591 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,1 roků
Odeslat Poptávku