Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 124 471 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 19.11.2019
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Fotodokumentace a informace o instalaci kotle Atmos DC 25 GD z této adresa –  05/2019 Prostějov-Držovice

Foto z instalace:

 

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 69,2%
Úspora energie na vytápění: 23,4%
Celková úspora energie: 31,5%
Původní spotřeba energie: 18 760 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 901 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,6 roků

Napsat komentář