03/2017 Olomouc-Lutín
3.5.2017
03/2017 Březůvky u Zlína – rozšíření
3.5.2017

Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Montáž nového zplynovacího kotle v roce 2016 zde

Celková cena instalace solární systém: 114 205 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 08.12.2016
Dotace vyplacena: ANO

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 69,6%
Úspora energie na vytápění: 25,5%
Celková úspora energie: 34,5%
Původní spotřeba energie: 16 186 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 583 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,0 roků
Odeslat Poptávku