Solární systém pro ohřev teplé vody:

Celková cena instalace solární systém: 92 441 Kč
Nová zelená úsporám: 35 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 16.01.2017
Dotace vyplacena: ANO

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 53,2%
Úspora energie na vytápění:
Celková úspora energie: 53,2%
Původní spotřeba energie: 4 500 kWh/rok
Využitá solární energie: 2 393 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 7,3 roků

Napsat komentář