Solární absorbér

Solární absorbér

Solární absorbér je srdcem solárního kolektoru. Skládá se z trubkového registru a plechu s vysoce selektivním povrchem. 

Na vysoce selektivním povrchu se mění solární záření na teplo a tento povrch zároveň zabraňuje zpětnému vyzařování tepelné energie.

Absorpční plech je k trubkovému registru připájen, což zaručuje vysoký přenos tepla z plechu do topného média.