Reakce MŽP na poplašnou reportáž FTV Prima

22.06.2016 – Včerejší reportáž Karla Rychlého a Patrika Kaizra odvysílaná na FTV Prima, která se věnovala tzv. kotlíkovým dotacím a podezření, že jeden z kotlů na seznamu doporučených výrobků nesplňuje parametry pro přiznání dotace, byla zpracována zcela poplašně a nepravdivě.

MŽP poskytlo redaktorovi Rychlému dostatek informací, které vycházely z již dříve zveřejněné tiskové zprávy MŽP zde a doplnilo informace o termín, kdy bude mít SFŽP k dispozici výsledky arbitrážního testu kotle z nezávislé zahraniční zkušebny (polovina července 2016). Moderátoři TV Prima však v úvodních komentářích k reportáži s jistotou hovoří o tom, že dva typy kotlů na seznamu neprošly bezpečnostními a emisními zkouškami! V reportáži TV Prima také zaznělo, že tak hrozí, že lidé budou muset vracet dotaci na kotel. Tato informace je naprostou spekulací ze stran redaktorů i předsedy Asociace podniků topenářské techniky Mojmíra Krátkého, kterou Ministerstvo životního prostředí nijak nepotvrdilo, naopak ji vždy vyvrací. Znovu zdůrazňujeme, že teprve pokud se potvrdí, že by některý z kotlů na seznamu nevyhovoval podmínkám dotace, má MŽP připravený systém, jak lidé kotle budou moci vyměnit za vyhovující výrobky a zároveň nebudou muset vracet dotaci. Celý bude maximálně vstřícný k občanům, kteří si výrobek koupili v dobré víře. Postup případné výměny zveřejníme současně s informacemi o výsledcích testu “podezřelého” kotle.

Zároveň znovu upozorňujeme, že u žádného jiného kotle než jednoho, neexistuje aktuálně podezření na nesplnění podmínek programu. Všechny ostatní kotle na seznamu již byly Státním fondem životního prostředí prověřeny a vyhovují podmínkám programu pro poskytnutí dotace. S Českou obchodní inspekcí je MŽP v souvislosti s prověřováním kotlů v úzkém kontaktu. Pokud ČOI vede řízení s některými výrobci, jejich kotle nejsou na seznamu výrobků nebo byly prověřeny a podmínkám programu vyhovují. Pokud dávají redaktoři v reportáži zmiňované správní řízení ČOI s konkrétním výrobcem do souvislosti s kotlíkovými dotacemi, šíří v tuto chvíli naprosto matoucí informace.

Převzato z: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2970/reakce-mzp-na-poplasnou-reportaz-ke-kotlikovym-dotacim-odvysilanou-21-cervna-ve-zpravach-ftv-prima/