Solární systém pro ohřev teplé vody:

Celková cena instalace solární systém: 73 973 Kč
Nová zelená úsporám: 35 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 2019
Dotace vyplacena:

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 65,7%
Úspora energie na vytápění:
Celková úspora energie: 65,7%
Původní spotřeba energie: 2 957 kWh/rok
Využitá solární energie: 1 941 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,0 roků

Napsat komentář