Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace kotle Attack SLX 30 Profi – 03/2017 Červenka u Litovle

Celková cena instalace solární systém: 130 262 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 30.11.2018
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 73,4%
Úspora energie na vytápění: 26,4%
Celková úspora energie: 34,6%
Původní spotřeba energie: 19 073 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 603 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,3 roků

Napsat komentář