Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Instalace zplynovacího kotle Kovarson MAKAK z roku 2016

Celková cena instalace solární systém: 120 581 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 20.11.2018
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 73,3%
Úspora energie na vytápění: 26,4%
Celková úspora energie: 34,6%
Původní spotřeba energie: 19 073 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 596 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 3,8 roků

Napsat komentář