Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového plynového kondenzačního kotle:

Celková cena instalace solární systém: 66 920 Kč                  Celková cena instalace kotle: 89 281 Kč                Bonusové částky:  
Nová zelená úsporám: 33 460 Kč   Kotlíková dotace: 71 424 Kč   NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne:   Žádost o dotaci podána dne: 2. výzva      
Dotace vyplacena:   Dotace vyplacena dne:      

Foto z instalace: 

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 70,3%
Úspora energie na vytápění:
Celková úspora energie: 70,3%
Původní spotřeba energie: 2 220 kWh/rok
Využitá solární energie: 1 561 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 6,9 roků

Napsat komentář