Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového zplynovacího kotle:

Celková cena instalace solární systém: 126 122 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 27.10.2020
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 72,1%
Úspora energie na vytápění: 25,3%
Celková úspora energie: 33,5%
Původní spotřeba energie: 18 760 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 290 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,0 roků

Napsat komentář