Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového zplynovacího kotle:

Celková cena instalace solární systém: 148 941 Kč                Bonusové částky:  
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč   NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 09.09.2020      
Dotace vyplacena: Vyplaceno      

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 69,9%
Úspora energie na vytápění: 25,63%
Celková úspora energie: 35,6%
Původní spotřeba energie: 12 798 kWh/rok
Využitá solární energie: 4 558 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 7,0 roků

Napsat komentář