Solární systém pro ohřev teplé vody a montáž nového kondenzačního kotle:

Celková cena instalace solární systém: 113 709 Kč                  Celková cena instalace kotle: 116 699 Kč                Bonusové částky:  
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč   Kotlíková dotace: 87 524 Kč   NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 29.11.2017   Žádost o dotaci podána dne: 2. výzva      
Dotace vyplacena:   Dotace vyplacena dne:      

Foto z instalace: 

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 67,8%
Úspora energie na vytápění: 21,6%
Celková úspora energie: 29,7%
Původní spotřeba energie: 19 355 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 747 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,5 roku

Napsat komentář