Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Instalace kotle Viadrus Hercules U32

Celková cena instalace solární systém: 120 975 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 22.09.2017
Dotace vyplacena: ANO

Foto z instalace:

     

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 73,0%
Úspora energie na vytápění: 26,1%
Celková úspora energie: 34,3%
Původní spotřeba energie: 19 073 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 542 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,5 roků

Napsat komentář