Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 160 660 Kč
Nová zelená úsporám: 50 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne:
Dotace vyplacena:

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 74,0%
Úspora energie na vytápění: 29,0%
Celková úspora energie: 36,2%
Původní spotřeba energie: 16 174 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 861 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 6,9 roků

Napsat komentář