Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 144 770 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 30.09.2021
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 65,2%
Úspora energie na vytápění: 22,0%
Celková úspora energie: 28,6%
Původní spotřeba energie: 16 528 kWh/rok
Využitá solární energie: 4 724 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,9 roků

Napsat komentář