Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Celková cena instalace solární systém: 139 112 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 05.08.2021
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 60,9%
Úspora energie na vytápění: 21,0%
Celková úspora energie: 27,7%
Původní spotřeba energie: 15 314 kWh/rok
Využitá solární energie: 4 237 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,9 roků

Napsat komentář