Solární systém pro ohřev teplé vody:

Celková cena instalace solární systém: 68 608 Kč
Nová zelená úsporám: 37 734 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 21.04.2017
Dotace vyplacena: ANO

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 78,8%
Úspora energie na vytápění:
Celková úspora energie: 78,8%
Původní spotřeba energie: 1 685 kWh/rok
Využitá solární energie: 1 327 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 8 roků

Napsat komentář