Solární systém pro ohřev teplé vody:

Celková cena instalace solární systém: 75 491 Kč
Nová zelená úsporám: 35 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 15.07.2019
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 70,4%
Úspora energie na vytápění:
Celková úspora energie: 70,4%
Původní spotřeba energie: 2 556 kWh/rok
Využitá solární energie: 1 799 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 3,7 roků

Napsat komentář