Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace plynového kondenzačního kotle na této adrese: 12/2020 Mrsklesy u Olomouce

Celková cena instalace solární systém: 158 928 Kč Bonusové částky:
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 01.06.2021
Dotace vyplacena: Smlouva

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 75,7%
Úspora energie na vytápění: 28,9%
Celková úspora energie: 36,4%
Původní spotřeba energie: 15 617 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 685 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 6,2 roků

Napsat komentář