Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace plynového kondenzačního kotle na této adrese: 09/2020 Rakov u Hranic na Moravě

Celková cena instalace solární systém: 148 500 Kč Bonusové částky:
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 13.04.2021
Dotace vyplacena: Vyplaceno

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 68,7%
Úspora energie na vytápění: 21,2%
Celková úspora energie: 28,4%
Původní spotřeba energie: 22 544 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 403 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,2 roků

Napsat komentář