Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace plynového kondenzačního kotle na této adrese: 12/2020 Olomouc – Nové Sady

Celková cena instalace solární systém: 130 362 Kč
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 12.04.2021
Dotace vyplacena: Ano

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 71,5%
Úspora energie na vytápění: 23,0%
Celková úspora energie: 29,6%
Původní spotřeba energie: 18 241 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 399 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,3 roků

Napsat komentář