Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace plynového kondenzačního kotle na této adrese: 04/2020 Blatec u Olomouce

Celková cena instalace solární systém: 127 604 Kč Bonusové částky:
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 18.04.2021
Dotace vyplacena: Smlouva

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 73,0%
Úspora energie na vytápění: 25,5%
Celková úspora energie: 33,1%
Původní spotřeba energie: 15 617 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 172 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 5,3 roků

Napsat komentář