Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Dřívější instalace plynového kondenzačního kotle a akumulační nádrže 06/2018 Hlušovice u Olomouce

Celková cena instalace solární systém: 114 960 Kč                Bonusové částky:  
Nová zelená úsporám: 55 000 Kč   NZÚ+KD 10 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 06.03.2019      
Dotace vyplacena: Vyplaceno      

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 72,7%
Úspora energie na vytápění: 26,1%
Celková úspora energie: 34,7%
Původní spotřeba energie: 16 079 kWh/rok
Využitá solární energie: 5 579 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 4,4 roků

Napsat komentář