Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

Předchozí instalace zplynovacího kotle ATMOS DC 25 GD na této adrese: 11/2019 Všechovice u Hranic na Moravě

Celková cena instalace solární systém: 121 162 Kč
Nová zelená úsporám: 65 000 Kč
Žádost o dotaci podána dne: 18.06.2020
Dotace vyplacena: Smlouva

Foto z instalace:

Předpokládaný přínos instalace solárního systému

Úspora energie na ohřev TV: 70,0%
Úspora energie na vytápění: 22,5%
Celková úspora energie: 29,7%
Původní spotřeba energie: 22 544 kWh/rok
Využitá solární energie: 6 687 kWh/rok
Očekávaná návratnost: 3,7 roků

Napsat komentář