11/2018 Tovačov
29.12.2018
11/2018 Červenka u Litovle
29.12.2018

  Solární systém pro ohřev teplé vody:

  Celková cena instalace solární systém:73 973 Kč
  Nová zelená úsporám:35 000 Kč
  Žádost o dotaci podána dne:2019
  Dotace vyplacena:

  Foto z instalace:

  Předpokládaný přínos instalace solárního systému

  Úspora energie na ohřev TV:65,7%
  Úspora energie na vytápění:
  Celková úspora energie:65,7%
  Původní spotřeba energie:2 957 kWh/rok
  Využitá solární energie:1 941 kWh/rok
  Očekávaná návratnost:5,0 roků
  Odeslat Poptávku