11/2018 Olomouc – Nové Sady
29.12.2018
11/2018 Němčice nad Hanou
28.12.2018

  Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

  Předchozí instalace kotle Attack SLX 30 Profi – 03/2017 Červenka u Litovle

  Celková cena instalace solární systém:130 262 Kč
  Nová zelená úsporám:50 000 Kč
  Žádost o dotaci podána dne:30.11.2018
  Dotace vyplacena:Vyplaceno

  Foto z instalace:

  Předpokládaný přínos instalace solárního systému

  Úspora energie na ohřev TV:73,4%
  Úspora energie na vytápění:26,4%
  Celková úspora energie:34,6%
  Původní spotřeba energie:19 073 kWh/rok
  Využitá solární energie:6 603 kWh/rok
  Očekávaná návratnost:4,3 roků
  Odeslat Poptávku