03/2019 Věrovany u Olomouce
24.6.2019
02/2019 Široká Niva u Bruntálu
24.6.2019

03/2019 Hlušovice u Olomouce

  Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

  Dřívější instalace plynového kondenzačního kotle a akumulační nádrže 06/2018 Hlušovice u Olomouce

  Celková cena instalace solární systém:114 960 Kč              Bonusové částky: 
  Nová zelená úsporám:55 000 Kč NZÚ+KD10 000 Kč
  Žádost o dotaci podána dne:06.03.2019   
  Dotace vyplacena:Vyplaceno   

  Foto z instalace:

  Předpokládaný přínos instalace solárního systému

  Úspora energie na ohřev TV:72,7%
  Úspora energie na vytápění:26,1%
  Celková úspora energie:34,7%
  Původní spotřeba energie:16 079 kWh/rok
  Využitá solární energie:5 579 kWh/rok
  Očekávaná návratnost:4,4 roků
  Odeslat Poptávku