06/2017 Alojzov u Prostějova
13.7.2017
06/2017 Moravský Beroun
13.7.2017

  Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění:

  Celková cena instalace solární systém:160 660 Kč
  Nová zelená úsporám:50 000 Kč
  Žádost o dotaci podána dne:
  Dotace vyplacena:

  Foto z instalace:

  Předpokládaný přínos instalace solárního systému

  Úspora energie na ohřev TV:74,0%
  Úspora energie na vytápění:29,0%
  Celková úspora energie:36,2%
  Původní spotřeba energie:16 174 kWh/rok
  Využitá solární energie:5 861 kWh/rok
  Očekávaná návratnost:6,9 roků
  Odeslat Poptávku