06/2017 Ostrava-Stará Bělá
13.7.2017
06/2017 Posluchov u Olomouce
12.7.2017

  Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění, kotel s akumulační nádrží instalován v roce 2016:

  Celková cena instalace solární systém:107 274 Kč
  Nová zelená úsporám:50 000 Kč
  Žádost o dotaci podána dne:09.02.2017
  Dotace vyplacena:Akceptována

  Foto z instalace:

  Předpokládaný přínos instalace solárního systému

  Úspora energie na ohřev TV:70,5%
  Úspora energie na vytápění:22,7%
  Celková úspora energie:28,3%
  Původní spotřeba energie:17 000 kWh/rok
  Využitá solární energie:4 809 kWh/rok
  Očekávaná návratnost:5,8 roků
  Odeslat Poptávku